Kingdom Ministries reikt uit naar de hele wereld. Toch lopen op dit moment de meest lijnen naar Afrika. We zijn ervan overtuigd dat Afrika, spiritueel en materieel een enorme potentie in zich heeft. Een tiental bezoeken versterken deze gedachte. We geven een aantal impressies van onze reizen. In deze beelden ziet u hoe onze visie gestalte krijgt vanuit de drievoudige basis; Church, Care en Commerce.
Het concept van waaruit we werken is eenvoudig en het lijkt in de praktijk vruchten af te werpen. We zoeken aansluiting bij locale kerken en leggen bi-laterale contacten. Hieruit ontstaan boeiende en uitdagende initiatieven zoals: Het geven van seminars over allerhande bijbelse en ethische onderwerpen. Het organiseren van evangelisatie-campagnes. Het leggen van contacten bij autoriteiten voor het verkrijgen van vergunningen om onze doelstellingen te realiseren. Ontmoetingen met geestelijke leiders. Het opzetten van Bijbel- en ander lectuurverspreiding. Het aanboren van afzetgebieden voor import en export van goederen zoals melkpoeder, rijst, sesamzaad, kunstmest, 'beurre de Chariteenz'.
Om een en ander te stroomlijnen stellen we per land een 'comite executif' aan. Dit comite draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van Kingdom Minsitries in het betreffende land.
We merken dat veel kerken in Afrika verkeren in een situatie zoals beschreven in de Handelingen der Apostelen. Duistere machten, meegenomen uit traditionele godsdiensten zijn nog volop actief. Zij moeten bestreden worden in de kracht van de Heilige Geest. Tegelijkertijd is er een groot gebrek aan grondig Bijbels onderwijs. Wij zien het als een belangrijke taak daar, met Gods hulp, een bijdrage aan te leveren. Wij geloven dat dit zwarte continent uit haar as aan het herrijzen is. Er is nog een lange weg te gaan;' maar in God zullen wij kloeke daden doen'.
Church

GELOOFSBELIJDENIS: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drieheid in de eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat iedere persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. Lees verder...

Care

De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b: Geeft gij hun te eten Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: Lees verder...

 
Commerce

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Lees verder...