U kunt ons telefenisch berijken onder telefonummer
0031 (0) 334758682

of

0031 (0) 334320026

U kunt ons mailen naar:
info@kingdomministries.nl

U kunt ons schrijven naar:
Jan van der heijdenstraat 23

3817 JE Amersfoort

Nederland

of

Stekelbaars 13

3831 DW Leusden

Nederland

church

GELOOFSBELIJDENIS: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drieheid in de eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat iedere persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. Lees verder...

 
Care

De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b: Geeft gij hun te eten Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: Lees verder...

Commerce

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Lees verder...