Onze dienst begint elke zondag om 15.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de Leusderweg 110 te Amersfoort.

U kunt ons bellen op nummer 033 - 475 86 82 of 033-4320026 Ook kut u ons mailen naar rommers@casema.nl of huibr@hotmail.com.

Routebeschrijving naar de kerk:

vanuit Utrecht > afslag Amersfoort Zuid, u rijdt Amersfoort in. Bij de rotonde rechtdoor. U zit nu op de Leusderweg. De kerk staat voorbij het winkelcentrum op het kruispunt aan de rechterkant.

vanuit Amsterdam idem.


 

Church

GELOOFSBELIJDENIS: 1. Wij geloven in het bestaan van God zoals Hij Zich openbaart in de Heilige Schrift 2. Wij geloven in de drieheid in de eenheid: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest 3. Wij geloven dat iedere persoon van God Zijn werkzaam aandeel heeft in schepping en herschepping. Lees verder...

Care

De uitwerking van onze missie krijgt gestalte door nationale en internationale contacten. Jezus zegt in Markus 6:37b: Geeft gij hun te eten Kingdom Ministries wil dit op 2 manieren concreet maken: Lees verder...

 

Commerce

Om uitvoering te geven aan onze visie en doelstellingen zijn middelen nodig. Onze overtuiging is dat we met Gods hulp onze eigen middelen moeten en kunnen genereren. Lees verder...